Chi nhánh Eximbank An Giang

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tỉnh An Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 2 địa điểm, Thị Xã Châu Đốc 1 địa điểm, Huyện Phú Tân 1 địa điểm, Huyện Châu Phú 1 địa điểm, Thị Xã Tân Châu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Eximbank An Giang


Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại An Giang