Ngân hàng Eximbank CN Bình Phước

  • Địa chỉ: Một phần tầng trệt, tầng 1 và tầng 2, Trung Tâm Thương Mại ITC – Đồng Xoài, số 1029 Phú Riềng Đỏ,Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  • Số điện thoại: 0271 3887 878
  • Số Fax: 0271 3838 929
Hiển thị bản đồ đến CN Bình Phước

Bản đồ đường đi đến CN Bình Phước


Các chi nhánh khác