Chi nhánh Eximbank Hải Phòng

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Lê Chân 2 địa điểm, Quận Hải An 1 địa điểm, Quận Ngô Quyền 1 địa điểm, Huyện Thuỷ Nguyên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Eximbank Hải Phòng


Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Hải Phòng