Ngân hàng Eximbank Phòng giao dịch Lê Văn Ninh

  • Địa chỉ: 12 Lê Văn Ninh,Phường Linh Tây,Quận Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: 028 3897 9497
  • Số Fax: 028 3897 9582
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Lê Văn Ninh

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Lê Văn Ninh


Các chi nhánh khác