Ngân hàng Eximbank Phòng giao dịch Trung Sơn

  • Địa chỉ: 2-4-6 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: 028 5431 9019
  • Số Fax: 028 5431 9018
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Trung Sơn

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Trung Sơn


Các chi nhánh khác