Ngân hàng Eximbank Phòng giao dịch Võ Thành Trang

  • Địa chỉ: 509 Trường Chinh,Phường 14,Quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3812 3619
  • Số Fax: 028 3812 3657
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Võ Thành Trang

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Võ Thành Trang


Các chi nhánh khác