Chi nhánh Eximbank Khánh Hòa

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 3 địa điểm, Huyện Diên Khánh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Eximbank Khánh Hòa


Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Khánh Hòa