Ngân hàng Eximbank Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.

  • PGD Quận 8

    390-392 Phạm Hùng,Phường 5,Quận 8,Thành phố Hồ Chí Minh

  • PGD Phạm Thế Hiển

    721 Phạm Thế Hiển,Phường 4,Quận 8,Thành phố Hồ Chí Minh