Chi nhánh Eximbank Lâm Đồng

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Lâm Đồng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt 2 địa điểm, Thị Xã Bảo Lộc 1 địa điểm, Huyện Đức Trọng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Eximbank Lâm Đồng


Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Lâm Đồng