Ngân hàng Eximbank Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đà Lạt.