Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Eximbank Quảng Ngãi

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 2 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Eximbank Quảng Ngãi


Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Quảng Ngãi