Chi nhánh Eximbank Quảng Ngãi

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Eximbank Quảng Ngãi


  • Thành Phố Quảng Ngãi
  • Phòng giao dịch Trần Phú

    136 Đại lộ Hùng Vương,Phường Trần Phú,Thành phố Quảng Ngãi

  • CN Quảng Ngãi

    35A-35B Đại lộ Hùng Vương,Thành phố Quảng Ngãi

Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Quảng Ngãi