Ngân hàng Eximbank Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.